ปรับปรุงเมื่อ : 21 March, 2014 16:03
 
::: หน้าหลัก :::

   
บุคลากร
  งานส่งเสริมคุณภาพ กศ.
  งานส่งเสริทสวัสดิการฯและกองทุนฯ
  งานส่งเสริมกิจการพิเศษ
  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
  งานธุรการ
  วิทยากรประสานงาน ลส.ชบ.
ศูนย์พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็
แผนงาน/โครงการ
  ยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี      ๖๐ ปี ครองราชย
  โครงการจัดระเบียบสังคม
ทุนการศึกษา
   โครงการเขียนเรียงความฯ 2/2548
  โครงการเขียนเรียงความฯ 1/2549
  โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  ทุนมูลนิธิ BigC
  ทุนบุตร-ธิดาผู้ทำคุณประโยชน์ฯ
  ทุน บ.กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
  ความช่วยเหลือ "สึนามิ"
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ ปีการศึกษา 2549
   

ต้นไม้ ดอกไม้มงคล
ต้นไม้/ดอกไม้ประจำชาต
ต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ไม้มงคลประจำราศีเกิด
ไม้มงคลประจำวันเกิด
อุทยานดอกไม

ข้อมูลการรับนักเรียน 2551
เปรียบเทียบแผนกับการรับนักเรียน
    จริง ปีการศึกษา 2550
สัดส่วน/เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
     ที่รับนักเรียน ม.1 ปี 2551
ประกาศการให้ผู้ปกครองส่งเด็กฯ      เข้าเรียน ปีการศึกษา 2552
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
     ต่อฯ ปีการศึกษา 2552แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
    ผู้ปกครองชั้นเรียน
แบบรายงานการดำเนินงานฯ
    (ฉบับโรงเรียนรายงาน สพฐ.)
โปสเตอร์ปีแห่งการดูแล
    ช่วยเหลือนักเรียน
Road Map ปีแห่งการดูแล
    ช่วยเหลือนักเรียน
ตัวอย่างประเด็นคำถามในการ
    รวบรวมข้อมูลนักเรียน

 ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
       มีนาคม 2549
       เมษายน 2549
       พฤษภาคม 2549
       มิถุนายน 2549

SEARCH ENGINE
   Google Yahoo
   Sanook Nectec
   Thaiseek  

 Webboard สพท.พล.1
       ถาม - ตอบ ทั่วไป
       ถาม - ตอบ วิชาการ
       กระดาน ย้ายสับเปลี่ยน


ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
::: ภาพกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ :::
 
คู่มือประเมินสถานศึกษาก่อนประถมศึกษา
ู่มือประเมินสถานศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
คู่มือประเมินนักเรีย
วงล้อเด็กดี สพป.พล.1
 
  สำมะโนประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2537-2555
          อำเภอบางระกำ
 ต้องการไฟล์พร้อมเลข 13 หลัก ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
  สำมะโนนักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับอายุ 3-17 ปี
                อำเภอบางระกำ
  จำนวนประชากรอายุ 0-20 ปี   แยกตามตำบลและอำเภอ
 
 (กรุณา Refresh หรือกด F5 ด้วยค่ะ)
  
<<ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน>>
<<ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>

นายนิคม กุณา
รองผู้อำนวยการ สพป.พล.1
ดูแล:กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
        กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ


นายเอนก ธาราศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.พล.1
ดูแล:กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
        กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการฯ
        งานธุรการ

นายวิม เกาเทียน
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 เว็บไซต์หน่วยงานสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพภาค ที่ 3
เทศบาลนครพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัด
สนง.ททท.ภาคเหนือ เขต 3
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.คลังจังหวัด
สนง.ขนส่งจังหวัด
สนง.ประกันภัยจังหวัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ว.พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
ว.สาธารณสุขสิรินธร

เว็บไซต์วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ม.ราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม
ม.ราชภัฎสวนดิสิต พิษณุโลก
สนง.อาชีวศึกษาจังหวัด
ว.เทคนิคพิษณุโลก
ว.เทคนิคสองแคว
ว.อาชีวศึกษาพิษณุโลก
ว.พณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ว.สารพัดช่างพิษณุโลก
ว.การอาชีพนครไทย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel/Fax 0 5524 4633-4 ต่อ 301
E-mail : edpl01_p@hotmail.com
Settings Screen Area 800 x 600 : Text Size Medium